Bepalingen vooraf

1. Onder de noemer 'website' worden alle webpagina's bedoeld die opgeslagen zijn op de webruimte van www.vindindex.nl en alle websites waar naartoe gelinkt wordt vanaf de homepagine van www.vindindex.nl.

2. Elke website waar vanaf gelinkt wordt naar deze algemene voorwaarden, wordt gezien als de 'website' zoals omschreven in deze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

1. Indien u gebruik maakt van deze algemene voorwaarden, stemt u in met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Alle hieronder genoemde punten zijn van toepassing op de 'website':

2. VindIndex.nl, hierna als 'het bedrijf' benoemd, draagt zorg om de inhoud van de website regelmatig bij te werken en de genoemde bedrijven te controleren. Toch is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de bedrijfsinformatie zoals deze aangeboden wordt. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuiste vermeldingen van bedrijven die niet meer bestaan en/of niet meer op de aangegeven locatie hun bedrijf voeren.

3. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enkele vorm van schade die het directe of indirecte gevolg is van zet, taal- en drukfouten, evenals handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie zoals deze op de website wordt aangeboden en door de gebruiker is verkregen.

4. Alle informatie op de website kan op ieder moment door het bedrijf worden gewijzigd of aangepast.

5. Alle gepubliceerde informatie op de website is auteursrechtelijk beschermd. Het vermenigvuldigen, bewerken, vertalen, opslaan of verwerken van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door het bedrijf.

6. Indien u een bedrijfsprofiel op VindIndex.nl of een van haar dochtersites plaatst, bevestigt u dat u eigenaar bent van de gebruikte en geplaatste afbeeldingen en teksten, of eigenaar van alle benodigde licenties voor het gebruik van deze afbeeldingen of teksten op Vindindex.nl of een van haar dochtersites. VindIndex.nl is niet aansprakelijk voor afbeeldingen of teksten die onrechtmatig worden geplaatst door de bezoeker. Mocht VindIndex.nl door een derde partij aansprakelijk worden gesteld voor het onrechtmatig gebruik van een door de bezoeker geplaatste afbeelding of teksten, dan zullen deze kosten op de bezoeker die de afbeeldingen of teksten geplaatst heeft verhaald worden. Indien u geen eigenaar bent van de afbeelding/teksten of haar licenties en deze afbeeldingen of teksten toch op onze site plaatst, dan stelt VindIndex.nl u volledig aansprakelijk voor de gemaakte kosten.

7. Indien u bij het bedrijf een jaarabonnement afneemt voor het plaatsen van een uitgelicht bedrijf of een publicatie in de vorm van een banneradvertentie, dan wordt dit abonnement na een jaar automatisch verlengd, tenzij er ten uiterste een maand voor het verstrijken van een jaar na het afnemen van het abonnement schriftelijk wordt verklaard niet meer op de website zichtbaar te willen zijn en het jaarabonnement op wordt gezegd. Het abonnement wordt bij niet tijdig opzeggen van het abonnement verlengd voor de duur van een jaar.

8. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de websites en externe hyperlinks waartoe gelinkt worden op de website.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Dit doen het bedrijf om het gebruik van de website te kunnen analyseren om zodoende de gebruikersbeleving te optimaliseren. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies, een klein tekstbestandje dat onze server op uw harde schijf plaatst. U kunt het laten plaatsen van cookies zelf toestaan evenals afslaan in de instellingen van uw computer. Wel vermelden we hierbij dat sommige functionaliteiten van de website niet (volledig) werkend zijn zodra cookies worden geweigerd.

Neem voor meer informatie contact op met info@vindindex.nl of bezoek www.vindindex.nl